Disclaimer

Dit is de officiële website van Masterlijk Onderwijs. Masterlijk Onderwijs is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw mailtje bijzonder op prijs. U kunt daartoe mailen naar izaac@masterlijkonderwijs.nl. Bij voorbaat hartelijk dank!

Rechten

Aan teksten over Masterlijk Onderwijs welke op andere websites worden vermeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Op de inhoud en vormgeving van deze site rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Masterlijk Onderwijs c.q. rechthebbende. Voor hergebruik kunt u schriftelijk contact opnemen via izaac@masterlijkonderwijs.nl.