Ervaring

Met de nadruk op gedragsproblematiek

Email
 
 

Ervaring

Na in 2012 afgestudeerd te zijn van de PABO heb ik ervaring opgedaan in verschillende vormen van onderwijs; Regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, SO Cluster-2, SO Cluster-4 en VSO (binnen open en gesloten instellingen.

 

 

Binnen al deze vormen van onderwijs heb ik veel gewerkt met de kinderen die uitvielen. Dit was op cognitief-, maar ook op sociaal emotioneel gebied. Hierdoor konden ze niet of nauwelijks meer in de klas functioneren. Vanwege de interesse in deze problematiek ben ik gaan participeren in de werkgroep ‘maatwerk’ binnen ouderkracht voor ’t kind (www.ouderkrachtvoortkind.nl) en ben ik mij gaan verdiepen in de mogelijkheden waarbij zorg en onderwijs elkaar zouden kunnen versterken.

Sinds 2016 ben ik actief binnen verschillende (zorg)organisaties om hier onderwijs aan deze bijzondere doelgroep te verzorgen zodat ook deze kinderen kunnen bereiken wat ze graag zouden willen en wat ook zeker binnen hun mogelijkheden ligt.