Over Mij

Izaac de Vries

Email
 

Izaac de Vries

Leerkracht binnen het speciaal onderwijs en gedragsspecialist met een bovengemiddelde interesse voor het lesgeven aan kinderen en jongeren met een vorm van autisme.

Naast het lesgeven binnen het speciaal onderwijs ontwikkel ik onderwijsprogramma’s voor kinderen en jongeren die om wat voor reden niet naar school gaan. Samen met ouders en andere ketenpartners ontwikkel ik binnen de wettelijke mogelijkheden een zo passend mogelijk traject waarin een kind zo goed mogelijk gedijt en zichzelf cognitief en sociaal kan blijven ontwikkelen.

Dit kan zijn op een school met extra begeleiding, dit kan zijn binnen een dagbestedingslocatie of een stage waar ook mogelijkheden zijn tot ontwikkeling. Wanneer schoolse vaardigheden ontwikkeld moeten worden is er ook de mogelijkheid om op onze eigen locatie te werken aan deze doelen, zodat er op deze manier een nieuwe instroom binnen het onderwijs mogelijk gemaakt kan worden.

 

 

Binnen deze trajecten wordt er zoveel mogelijk gekeken vanuit de interesse van het kind, en dat de onderwijsprogramma’s daar waar mogelijk hier zoveel mogelijk aan gekoppeld worden. Daarbij zorg ik ervoor dat ik de trajecten die ik ontwikkel en uitvoer altijd toets aan de wettelijke kaders die gegeven worden vanuit het ministerie van OC&W zodat hierbij geen problemen kunnen en hoeven te ontstaan met de inspectie of leerplicht.

Het kind is en blijft dan altijd het uitgangspunt om zo de cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling verder te stimuleren.

Verder ben ik CRKBO geregistreerd docent en ben ik SKJeugd geregistreerde Jeugd- en gezinsprofessional.