Freinetbibliotheek 09: De vrije tekst

12,50 incl. BTW

Categorie:

Beschrijving

Deze vertaling van Le texte libre (90 blz) van Célestin Freinet werd gemaakt door Rouke Broersma. Niets zo dodelijk als verschoolsing In Frankrijk maar ook in Vlaanderen en Nederland heeft de Vrije Tekst school gemaakt. Succes heeft zowel voor- als nadelen constateerde Freinet in het voorwoord van zijn brochure De Vrije Tekst: Ontdekkingen zitten soms vol verrassingen waarvan de uitvinders zelf staan te kijken: jan en alleman eigent zich een of ander aspect van zo’n ontdekking toe en werkt dat dan grondig uit in een heel andere richting dan de ontwerper bedoeld heeft. (…) Ik ga me natuurlijk niet verzetten tegen deze opbloei van een werkwijze waarvan ik steeds de positieve kanten heb belicht. Evenmin zal ik proberen deze techniek bij voorbaat in regels vast te leggen, omdat zij immers gericht is op het Leven zelf. Dat leven is in beweging, is dynamisch en varieert per omgeving, per kind, per onderwijzer. En niets is zo dodelijk als verschoolsing. De kwalijke gevolgen daarvan blijf ik aan de kaak stellen. Maar ik vertel ook waar het écht om gaat, wat de Vrije Tekst-techniek moet inhouden om te kunnen bijdragen aan modern onderwijs voor onze kinderen. Ik signaleer risico’s die we uit de weg moeten gaan en ik wijs nogmaals op de uitgangspunten, op verwante technieken en op de hulpmiddelen waarmee we zoveel mogelijk onderwijsrendement halen uit deze werkwijze