De reeks 14: Samen school maken

25,00 incl. BTW

Categorie:

Beschrijving

Samen school maken – Coöperatie in het freinetonderwijs.

Coöperatie is een centraal begrip in de freinetpedagogie en zichtbaar op alle niveaus in scholen.

Het is een pijler van het werk in de klas: coöperatie is een doel op zich, samenwerken leer je al doende met en van elkaar. Leerlingen overleggen met elkaar, zowel over wat ze gaan doen als over hoe ze dat gaan doen. Ze presenteren werk aan elkaar. Klasgenoten reageren daarop en op grond van die reacties kan er verder worden gewerkt aan onderzoek, producten of creaties. Er is een voortdurend heen en weer tussen individueel werken, werken in groepjes of werken met de hele groep. Ze leren met en van elkaar en samen kun je meer. Dit werkt in een coöperatie, waar leerlingen fouten mogen maken, waar geen plaats is voor spot, waar de waardigheid van alle betrokkenen gerespecteerd wordt.

Het is een pijler van de school: het lerarenteam bouwt gezamenlijk aan de visie van de school en vertaalt die naar het werk van elke dag. Ook ouders en buurt hebben hierin een aandeel.

In dit boek (309 bladzijden, A5, kleur) is beschreven hoe de visie van Freinet op coöperatief werken in de dagelijkse praktijk steeds verder wordt ontwikkeld en verdiept.