Trainingen

Met de nadruk op gedragsproblematiek

WhatsApp MessageEmail
 
 

Training

Voor jongeren met problematiek met plannen, sociale vaardigheden en agressie bied ik op maat gemaakte trainingen aan waarbij de leefwereld van de jongere centraal staat.

Dit kan zijn omdat de jongere thuis weinig motivatie vindt om zijn werk te doen, maar ook omdat hij op school veel te veel van zijn boosheid uit op een niet sociaal handige manier.

Op basis van de hulpvraag die leeft kijk ik samen met de jongere, ouders en eventueel andere betrokkenen naar wat de jongere nodig heeft om hier een zo passend mogelijke training bij te maken. Wat er behandeld wordt en hoe dit eruit ziet is dus per persoon verschillend.

Agressiecontroletraining

Voor jongeren met gedragsproblematiek bied ik een agressie- of boosheidscontroletraining en sociale vaardigheidstraining aan. Deze training is deels gebaseerd op de justitiële gedragsinterventie TACt.

Op basis van de problematiek die naar voren komt kijk ik gezamenlijk met de jongere en eventueel ouders naar de punten waarbij hij of zij ondersteuning kan krijgen door middel van een training om in een voor hem of haar lastige situatie toch pro-sociaal te kunnen handelen.

 

 

JUSTITIËLE GEDRAGSINTERVENTIES

Naast de agressiecontrole- en sociale vaardigheidstrainingen ben ik gecertificeert trainer voor de Justitiële gedragsinterventies TACt en TACt-plus.

TACt is een Justitiële gedragsinterventie, die bedoeld is voor jongeren van 12 tot 18 jaar die één of meer (gewelds)delicten hebben gepleegd of waar agressie in het dagelijks leven een (grote) rol speelt. De TACt beoogt het risico op agressief of crimineel gedrag te verminderen middels het trainen van sociale vaardigheden, het aanleren van cognitieve zelfcontrole en het verhogen van het niveau van moreel redeneren.

Werkwijze

De TACt kent 2 varianten: de TACt regulier (IQ>85) en de TACt plus (IQ tussen 50 en 85) Zowel de TACt regulier als de TACt plus start met een kennismakingsgesprek. Bij dit eerste gesprek zijn de deelnemer, de trainer, zijn/haar ouders en de Coördinator Taakstraffen van de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig.

TACt Regulier

Deze training bestaat uit 20 bijeenkomsten, 10 bijeenkomsten van 1 uur en 10 bijeenkomsten van 2 uur. Er wordt 2x per week getraind. Elk onderdeel (sociale vaardigheden, boosheidcontrole en moreel redeneren) wordt wekelijks getraind. De training duurt 10 weken. Ouders worden nauw betrokken bij de training. De trainer heeft wekelijks contact met ouders en zij worden voor een aantal bijeenkomsten, waaronder de tussen- en eindevaluatie, uitgenodigd.

TACt Plus

Deze training bestaat uit 21 bijeenkomsten, 20 bijeenkomsten van 1,5 uur en 1 bijeenkomst van 1,5 uur waarin alleen ouders aanwezig zijn. Er wordt 2x per week getraind. In tegenstelling tot de TACt regulier kent de TACt plus geen onderdeel Moreel redeneren. Binnen de TACt plus wordt dit onderdeel vervangen door het onderdeel sociale vaardigheden te koppelen aan Morele regels. De 2 onderdelen (sociale vaardigheden/morele regels en de boosheidcontrole) worden wekelijks getraind. De training duurt 11 weken. Ouders worden nauw mogelijk betrokken bij de training. De trainer heeft wekelijks contact met ouders en zij worden voor een aantal bijeenkomsten (ouderbijeenkomst, tussen- en eindevaluatie) uitgenodigd.