Visie

Met de nadruk op gedragsproblematiek

Email
 
 

Masterlijk Onderwijs

Onderwijs moet Meesterlijk of Masterlijk zijn. Dit geldt niet alleen voor de kinderen die les krijgen op de reguliere scholen in Nederland. Dit geldt ook voor de duizenden kinderen die op dit moment om wat voor reden dan ook thuis zitten, of binnen een gesloten instelling hun onderwijs volgen. Vanuit Masterlijk Onderwijs vind ik dat ook al deze kinderen onderwijs zouden moeten krijgen waarbij ruimte is voor hun eigenheid en de dingen waar ze zich mee bezig houden.

 

 

Kinderen en jongeren moet je laten ontwikkelen vanuit hun eigen interessegebieden en daar waar mogelijk vanuit levensechte situaties. Hierbij gaat het niet om situaties die voor de leerkracht levensecht zijn, maar juist vanuit de kinderen en jongeren. Op deze manier worden ze serieus genomen en ontstaat er een intrinsieke motivatie waarbij het welbevinden van de kinderen ontzettend positief gestimuleerd wordt.

Onderwijs vanuit deze visie zet ik neer door gebruik te maken van technieken die voor een groot deel ontwikkeld zijn door de Franse pedagoog CĂ©lestin Freinet (www.freinet.nl)